Contact Us

Sarojini Naidu Government Girls Post Graduate (Autonomous) College
Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.)

Established in 1970

Research Guide

Research Guide

SAROJINI NAIDU GOVERNMENT GIRLS POST GRADUATE AUTONOMOUS COLLEGE, SHIVAJI NAGAR BHOPAL

S. No. Subject Name of Teacher
1. Botany
 • 1.Dr. Pratibha Singh
 • 2.Dr. Shobha Shrivastava
 • 3.Dr. Sanjay Sahay
 • 4.Dr. Alka Varma
 • 5. Dr. Aruna Jain
2. Microbiology 1. Dr. Shobha Shrivastava
3. Biotechnology
 • 1. Dr. Sanjay Sahay
4. Chemistry
 • 1. Dr. Smita Joshi
 • 2. Dr. Shailbala Singh Baghel
 • 3. Dr. Bharti Jain
 • 4. Dr. Mamta Maheshwari
 • 5. Dr. Alka Pradhan
 • 6. Dr. Kumud Shrivastava
 • 7. Dr. Shailja Kamle
 • 8. Dr. Reeta Bamnela
5. Commerce
 • 1. Dr. S. K. Yadav
 • 2.Dr. S. K. Yadav
 • 3. Dr. Sujata Bhatt
 • 4. Dr. G.P.Yadav
6. Dance
 • 1. Dr. Rashmi Rathor
7. Drawing & Painting
 • 1. Dr. Rashmi Joshi
 • 2. Dr. Laxmi Shrivastava
 • 3. Dr. Aparna Anil
8. Economics
 • 1. Dr. Chhaya Chandravanshi
 • 2. Dr Kamla Gupta
 • 3. Dr. Shashi Nayak
 • 4. Dr. Anupama Rawat
9. English
 • 1. Dr. Indira Javed
 • 3. Dr. Rajkumari Sudhir
10. Geography
 • 1. Dr. Kusum Mathur
11. Hindi
 • 1. Dr. Madhubala Gupta
 • 2. Dr. Urmila Shirish
 • 3. Dr. Savita Bhargava
 • 4. Dr. Pratima Yadav
 • 5. Dr. Lalita Tripathi
 • 6. Dr. Kirti Sharma
12. History
 • 1. Dr. Chitra Amrawanshi
 • 2. Dr. Jyotsana Agrawal
 • 3. Dr. Sanjana Sharma
 • 4. Dr. Anil Dubey
 • 5. Dr. Manjula Sharma
13. Human Development(Home Science)
 • 1. Dr. Vanmala Buchke
 • 2. Dr. Meenakshi Saxena
 • 3. Dr. Lakshmi Agnihotri
 • 4. Dr. Neelima Varma
 • 5. Dr. Ranjana Upadhyaya
 • 6. Dr. Smita Jain
14. Music
 • 1. Dr. Ashwina Rangnekar
 • 2. Dr. Sudha Dixit
 • 3. Dr. Neena Shrivastava
15. Philosophy
 • 1. Dr. P.K. Khare
16. Physics
 • 1. Dr. Geetanjali Pagare
17. Political Science
 • 1. Dr. Uttam Singh Chauhan
 • 2. Dr. Renu Patidar
 • 3. Dr. Amar Kumar Nayak
 • 4. Dr. Seema Pathak
18. Psychology
 • 1. Dr. Veena Dani
 • 2. Dr. Jyotsana Joshi
19. Sociology
 • 1. Dr. Rama Singh
 • 2. Dr. Arti Shrivastava
 • 3. Dr. Anjali Agrawal
20. Urdu
 • 1. Dr. Atiqunnisa Khan
21. Zoology
 • 1. Dr. Alka Parashar
 • 2. Dr. Rajni Shrivastava
 • 3. Dr. Neerja Shrivastava
 • 4. Dr. H. K. Garg
 • 5. Dr. Ruchira Choudhary
 • 6. Dr. Mukesh Dixit
 • 7. Dr. Pratima Khare
 • 8. Dr. Seema Dixit
22. Applied Aquaculture
 • 1. Dr. Mukesh Dixit
Total
 • 71