Contact Us

Sarojini Naidu Government Girls Post Graduate (Autonomous) College
Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.)

Established in 1970

Research Guide

Research Guide

Sarojini Naidu Government Girls Post Graduate
(Autonomous) College Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.)

S. No. Subject Name of Teacher
1. Botany
 • 1.Dr. Pratibha Singh
 • 2.Dr. Shobha Shrivastava
 • 3.Dr. Sanjay Sahay
 • 4.Dr. Alka Varma
2. Microbiology 1. Dr. Shobha Shrivastava
3. Biotechnology
 • 1. Dr. Sanjay Sahay
4. Chemistry
 • 1. Dr. Smita Joshi
 • 2. Dr. Shailbala Singh Baghel
 • 3. Dr. Mamta Maheshwari
 • 4. Dr. Alka Pradhan
 • 5. Dr. Kumud Shrivastava
 • 6. Dr. Shailja Kamle
 • 7. Dr. Reeta Bamnela
5. Commerce
 • 1. Dr. S. K. Yadav
 • 2. Dr. S.B. Goswami
 • 3. Dr. Sujata Bhatt
6. Dance
 • 1. Dr. Rashmi Rathor
7. Drawing & Painting
 • 1. Dr. Rashmi Joshi
 • 2. Dr. Laxmi Shrivastava
 • 3. Dr. Aparna Anil
8. Economics
 • 1. Dr. Chhaya Chandravanshi
 • 2. Dr. Shashi Nayak
 • 3. Dr. Anupama Rawat
9. English
 • 1. Dr. Indira Javed
 • 2. Dr. Anamika Shukla
 • 3. Dr. Rajkumari Sudhir
10. Geography
 • 1. Dr. Kusum Mathur
11. Hindi
 • 1. Dr. Madhubala Gupta
 • 2. Dr. Urmila Shirish
 • 3. Dr. Lalita Tripathi
 • 4. Dr. Kirti Sharma
12. History
 • 1. Dr. Chitra Amrawanshi
 • 2. Dr. Jyotsana Agrawal
 • 3. Dr. Sanjana Sharma
13. Human Development(Home Science)
 • 1. Dr. Vanmala Buchke
 • 2. Dr. Meenakshi Saxena
 • 3. Dr. Lakshmi Agnihotri
14. Food and Nutrition (Home Science)
 • 1. Dr. Neelima Varma
15. Textile & Clothing (Home Science)
 • 1. Dr. Ranjana Upadhyay
16. Music
 • 1. Dr. Sudha Dixit
 • 2. Dr. Neena Shrivastava
17. Philosophy
 • 1. Dr. P.K. Khare
18. Physics
 • 1. Dr. Geetanjali Pagare
19. Political Science
 • 1. Dr. Renu Patidar
 • 2. Dr. Amar Kumar Nayak
 • 3. Dr. Seema Pathak
20. Psychology
 • 1. Dr. Veena Dani
 • 2. Dr. Jyotsana Joshi
21. Sociology
 • 1. Dr. Rama Singh
 • 2. Dr. Arti Shrivastava
22. Urdu
 • 1. Dr. Atiqunnisa Khan
23. Zoology
 • 1. Dr. Rajni Shrivastava
 • 2. Dr. Neerja Shrivastava
 • 3. Dr. Ruchira Choudhary
 • 4. Dr. Chandana Basu
 • 5. Dr. Mukesh Dixit
 • 6. Dr. Pratima Khare
 • 7. Dr. Seema Dixit
24. Applied Aquaculture
 • 1. Dr. Mukesh Dixit